Millésimes 2013 - 2015

Clos de la Plante Martin 2013

Clos de la Plante Martin 2013

37,00€

Les Varennes du Grand Clos 2013

Les Varennes du Grand Clos 2013

68,50€

Clos de la Plante Martin 2014

Clos de la Plante Martin 2014

37,00€

Les Varennes du Grand Clos 2014

Les Varennes du Grand Clos 2014

64,50€

Clos du Chêne Vert 2014

Clos du Chêne Vert 2014

79,00€

Clos de la Dioterie 2014

Clos de la Dioterie 2014

83,00€

Clos de la Plante Martin 2015

Clos de la Plante Martin 2015

35,50€

Les Varennes du Grand Clos 2015

Les Varennes du Grand Clos 2015

60,50€

Clos Monplaisir 2015

Clos Monplaisir 2015

70,00€

Clos du Chêne Vert 2015

Clos du Chêne Vert 2015

74,00€

Clos de la Dioterie 2015

Clos de la Dioterie 2015

78,00€